Buty dla dzieci – obuwie dziecięce

Kontakt z nami: sklep@e-butydladzieci.pl, 792 011 023, 730-740-188

Darmowa wysyłka: Przy zamówieniu powyżej 300 zł

TYLKO POLSKIE SPRAWDZONE MARKI

Buty dla dzieci - najlepsze polskie obuwie

Regulamin e-usług

Wszystkie fotografie, design, treść Regulaminów, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://e-butydladzieci.pl chronione są prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie http://e-butydladzieci.pl bez zgody Sprzedawcy , dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją umowy sprzedaży i korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną jest naruszeniem prawa autorskiego - Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REGULAMIN E-USŁUG

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego

działającego w domenie

 Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 SPIS TREŚCI:

Rozdział I:Postanowienia ogólne.

Rozdział II:Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
Rozdział III:Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
Rozdział IV:Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia lub aktywnej poczty e-mail.
Rozdział V:Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Rozdział VI:Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego newsletter.
Rozdział VII: Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zamieszczenie opinii o przeprowadzonej transakcji w sklepie internetowym.
Rozdział VIII:Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym
Rozdział IX:Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
Rozdział X:Tryb postepowania reklamacyjnego.
Rozdział XI:Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.
Rozdział XII:Punkt kontaktowy.
Rozdział XIII:Postanowienia końcowe.
 
 
Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulaminniniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowejhttp://www.ceidg.gov.pl

NIP 956-184-18-42,
REGON 871709630,

Dane do kontaktu, w tym właściwe dla składanych reklamacji:

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

ul. Szosa Lubicka 168E
87-100 Toruń
Adres e-mail:sklep@e-butydladzieci.pl

Numer telefonu:(+ 48) 508-111-902, (+ 48) 792 011 023, (+ 48) 889 369 5158-11

Usługobiorcaosoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Strona internetowadokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.e-butydladzieci.pl

Sklep internetowyprowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

System teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Konto- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy udostępnione w procesie zakładania konta, w tym informacje dotyczące złożonego/ych zamówienia/ówień.

Login ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.

Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.

Elektroniczny formularz zamówieniagraficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Biuletyn informacyjny newsletter– przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych towarów na stronie sklepu internetowego.

Produkt/towarprezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

Karta produktu/towaruwyświetlany przez system na stronie sklepu internetowego opis towaru, obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy funkcjonalne oraz użytkowe.

 
 
ROZDZIAŁ I:
Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie www.e-butydladzieci.pl

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

 
ROZDZIAŁ II:

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1. Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- zawieraniu umów sprzedaży na prezentowane w sklepie internetowym towary za pomocą formularzy rejestracji/zamówienia, w tym innych środków porozumiewania się na odległość (aktywna poczta e-mail)

- prowadzeniu konta w sklepie internetowym,

- subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego,

- zamieszczeniu opinii o produkcie, w tym poziomie zadowolenia z transakcji dokonanej w sklepie internetowym,

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlonego przez system z momentem podsumowania składanego zamówienia.

RODZIAŁ III:

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług drogą elektroniczną, świadczonych  w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 
 
 
Rozdział IV:

Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia i aktywnej poczty e-mail

 

1. Procedura polegająca na złożeniu zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania interesującego Usługobiorcę produktu poprzez kliknięcie na jego nazwę lub zdjęcie.

2. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość i rozmiar produktu, który zamierza nabyć, a następnie klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.

3. W kolejnym kroku Usługobiorca wybiera sposób płatności oraz dostawy i aby przejść do kolejnego etapu składania zamówienia klika przycisk „DALEJ”.

4. Złożenie zamówienia możliwe jest w procedurze:

- założenia konta,

- przy pomocy logowania (po założeniu konta),

- z jednorazowym wypełnieniem formularza bez konieczności rejestracji i zakładania konta

5. Po wypełnieniu danych osobowych należy odznaczyć checkbox z informacją o zapoznaniu się z aktualnie obowiązujących regulaminem ogólnych warunków sprzedaży. Możliwość wyświetlenia jego treści po kliknięciu na link z regulaminem.

6. Usługobiorcy w procesie składania zamówienia mogą także wyrazić zgodę (pole nieobowiązkowe) na subskrypcję newslettera  oraz przesłanie opinii na temat dokonanej transakcji w sklepie internetowym.

7.  Procedura złożenia zamówienia zostaje zakończona podsumowaniem zamówienia i kliknięciem przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

Początek formularza

8. Na wskazy przez Usługobiorcę adres e-mail zostaje przesłana informacja elektroniczna o przyjęciu zamówienia do realizacji ze wszystkimi jego składnikami (numer zamówienia, wybrana forma dostawy i płatności, dane osobowe, towar – model/nazwa, cena, koszty dostawy) oraz informacją o prawie do odstąpienia od umowy.

 
Aktywna poczta e-mail (procedura złożenia zamówienia)

9. Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- wskazanie towaru, w tym określenie jego modelu, rozmiaru a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,

- dane osobowe (imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

10. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się dane określone w pkt. 8 niniejszego regulaminu e-usług.

 
Rozdział V:

Warunki założenia konta w sklepie internetowym w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.

2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych do wysyłki, udostępnianiu danych do faktury, podglądu do historii złożonych zamówień, zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła.

3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę „Rejestracja”.

4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla formularz rejestracyjny z możliwością dogodnego edytowania tekstu, obejmującego następujące pola z danymi:

E-MAIL

HASŁO (utworzone dla indywidualnie wskazanego loginu, może obejmować małe i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne – zaleca się, dla celów bezpieczeństwa, aby składało się z co najmniej 8 znaków )

POWTÓRZENIE HASŁA

Dane osobowe Usługobiorcy:                                                         

IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON
Adres korespondencyjny/dostawy
MIASTO
ULICA
NUMER DOMU/MIESZKANIA
KOD POCZTOWY
KRAJ
 
 

5. Formularz rejestracyjny zawiera także pola w postaci checkboxa:

- pierwszy z informacją o obowiązującym na chwilę zakładania konta regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną  (regulamin e-usług) - z wersją do pobrania i odczytu,

- drugi  z wyrażeniem zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego newsletter (pole nieobowiązkowe)

6. Zakończenie procesu rejestracji związanego z założeniem konta finalizuje kliknięcie przycisku „ZAŁÓŻ KONTO”.

7. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta.

8. W kolejnych etapach logowania, na stronie sklepu internetowego,  należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji login oraz indywidulanie utworzone hasło.

9. Założenie konta możliwe jest również w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

 
Rozdział VI:

Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego – newsletter

 

1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego sklepu internetowego, odbywa się w następujących trybach:

- w trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia, poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:

„Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego e-butydladzieci.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka z siedziba w Toruniu, dla celów związanych z subskrypcją newslettera”.

- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie potwierdzenie oświadczenia:

„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.e-butydladzieci.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji newslettera”,

2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem potwierdzającym o chęci zapisania się do listy dystrybucyjnej newslettera.

3. Potwierdzenie linku, o którym mowa w pkt. 2, powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera sklepu internetowego działającego w domenie www.e-butydladzieci.pl.

4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie co spowoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności”.

Rozdział VII:

Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zamieszczenie opinii o przeprowadzonej transakcji w sklepie internetowym

 

1. Usługa dodania opinii o produkcie zakupionym w sklepie internetowym umożliwia ocenę zakupionego w sklepie internetowym w tym transakcję przeprowadzonej umowy sprzedaży.

2. W celu dodania opinii o produkcie należy kliknąć na stronie głównej znaczek firmy Opineo.pl

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt 2, system przekierowuje Usługobiorcę bezpośrednio na stronę opineo.pl, gdzie można po kliknięciu na zakładkę „dodaj opinię” ocenić transakcję zakupów dokonanych w sklepie internetowym www.e-butydladzieci.pl.

4. Usługobiorcy, którzy wyrazili zgodę  na przekazanie ich adresu e-mail firmie opineo.pl, otrzymają od niej wiadomość e-mail z zapytaniem o wystawienie opinii na temat przeprowadzonej transakcji w sklepie internetowym.

 
Rozdział VIII:

Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym

 

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny lub e-mailowy Usługodawcy.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział IX:

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

 

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy lub  telefonicznie.

3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.

 
Rozdział X:
Tryb postepowania reklamacyjnego
 

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail)  oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

Rozdział XI:

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.e-butydladzieci.pl , jest Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka, będąca Usługodawcą decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na prezentowane towary w sklepie internetowym.

5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.

7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.

6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Polityka prywatności”.

 
 
 

Rozdział XII:

Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

Rozdział XIII:

Postanowienia końcowe

 

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy:

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:

- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.e-butydladzieci.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.

5. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartej umowy, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowe www.e-butydladzieci.pl

7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.e-butdladzieci.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

 

Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Usługodawcy dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

 

 

 
bool(true) bool(true) bool(true)