Buty dla dzieci – obuwie dziecięce

Kontakt z nami: sklep@e-butydladzieci.pl, 792 011 023, 730-740-188

Darmowa wysyłka: Przy zamówieniu powyżej 300 zł

TYLKO POLSKIE SPRAWDZONE MARKI

Buty dla dzieci - najlepsze polskie obuwie

Regulamin OWS
  
Regulamin ogólnych warunków sprzedaży
(OWS )
 
SPIS TREŚCI REGULAMINU OWS
 
Rozdział I: Postanowienia ogólne
Rozdział II:Sposoby złożenia zamówienia
 Rozdział III: infromacja  o cenach/cenie zamieszczonych na stronie internetowej
 Rozdział IV: Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia
 Rozdział V: Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych
 Rozdział VI: Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowyoraz jego wyłączenia
 Rozdział VII: wymiana zakupionego towaru
 Rozdział VIII: Tryb postępowania reklamacyjnego
Rozdział IX: Właściwośc sądu – sprawy sądowe
Rozdział X: Pozasądowe sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów – ADR (alternative dispute resolution)
Rozdział XI: Postanowienia końcowe
 
 

Sklep internetowy działający w domenie www.e-butydladzieci.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Serocką prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka,działającej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl.

NIP: 956-184-18-42
Regon: 871709630

ADRES KORESPONDENCYJNY, w tym właściwy dla składanych reklamacji

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

ul. ul. Szosa Lubicka 168E
87-100 Toruń
adres e-mail: sklep@e-butydladzieci.pl

Pozostałe dane do kontaktu:

Numery telefonu: (+ 48) 508-111-902, (+ 48) 792 011 023, (+ 48) 889 369 515Przydatne linki (dla konsumenta)

(zamieszczone poniżej linki zawierają treść pouczenia o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy – termin, formę, zwrot wzajemnych świadczeń stron oraz wzory, którymi konsument może się posłużyć składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wykonując swoje prawa przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru)

Nr 1  – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Nr 2 -  wzór formularza odstąpienia od umowy

Nr 3 – wzór formularza reklamacyjnego – rękojmia za wady

Nr 4 – wzór formularza reklamacyjnego – niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową 

 
 
Rozdział I:
Postanowienia ogólne
 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.e-butydladzieci.pl prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia dziecięcego oraz akcesoriów z nim związanych, w tym wkładek obuwniczych i ortopedycznych.

3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
Rozdział II:

Sposoby złożenia zamówienia

1.Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:

a) strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia (procedura opisana w regulaminie-usług),

b) poczty e-mail pod adresem: sklep@e-butydladzieci.pl,

c) telefonu pod numerem (+ 48) 508-111-902, (+ 48) 792 011 023, (+ 48) 889 369 515

2.Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w soboty 10.00-14.00.

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji (adres dostawy),

c) adres e-mail,
d) numer telefonu

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail oraz  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

a)      interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, koloru, rozmiaru, ilości,

b)      cenie towaru,

c)      dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie,

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zatytułowana jest „nowe zamówienie” i zawiera informacje o nadanym numerze dla złożonego zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów z określeniem właściwego modelu, kolorem, rozmiarem, ceną, koszty transportu, sposób dostawy oraz dane klienta, w tym pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@e-butydladzieci.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).
11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta. 

 

 

Rozdział III:

infromacja  o cenach/cenie zamieszczonych na stronie internetowej

1. Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2. Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny (brutto) poszczególnych usług transportowych

 

 

Rozdział IV:

Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

1.Konsument dokonuje wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności na towar:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez bank Credit Agricole Bank Polska S.A.  Numer rachunku 88 1940 1076 3098 6161 0000 0000

b) e-przelewy przy użyciu płatności elektronicznych prowadzonych przez PayU lub PayPal,

c) płatności kartą kredytową/płatniczą przez dostępne elektroniczne systemy płatności (PayU lub PayPal),

d) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.

4. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.

 
 

Rozdział V:

Dostawa towarów – sposób, termin, koszty usług transportowych

1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost oraz Kurierów InPost.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym,  obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), kraje UE, a także Azję, Ameryki PŁD oraz PN, Afrykę oraz Australię i Oceanię.

3.Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.

4.W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:

Przesyłki pocztowe na terenie RP dostarczane są od momentu ich nadania w Urzędzie Pocztowym w ciągu 1-3 dni roboczych po nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

Przesyłki paczkomatowe na terenie RP dostarczane są do paczkomatu od momentu ich nadania w ciągu 1-3 dni roboczych po nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

Czas realizacji dostawy za pośrednictwem Kurierów firmy kurierskiej InPost wynosi do 48 h w dni robocze od momentu wydania przesyłki kurierowi.

5. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia poniższe zestawienie, a także są one uwidocznione w procesie składania zamówienia w ramach prowadzonego sklepu internetowego:

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie RP wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 3 kg 20,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-3 par obuwia lub 1-2 par obuwia i 1-3 par kapci,

przy przesyłce "za pobraniem" (należność przyjmuje listonosz/kurier lub urząd pocztowy)
• waga do 3 kg 25,00 zł (przesyłka za pobraniem priorytetowa) - 1-3 par obuwia lub 1-2 par obuwia i 1-3 par kapci,               

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem paczkomatów InPost na terenie RP, wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 3 kg 17,00zł, 1-2 par obuwia lub 1 pary obuwia i 1- 2 par kapci, Najtańsza Standardowa Dostawa

przy przesyłce "za pobraniem" (należność płatna w wybranych paczkomatach)
• przy wadze do 3 kg 20,00 zł (przesyłka za pobraniem ), 1-2 par obuwia lub 1 pary obuwia i 1- 2 par kapci  

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Kurierów InPost na terenie RP, wynosi:
przy przedpłacie/przelewie na konto (również PayU i PayPal):
• waga do 3 kg 20,00

przy przesyłce "za pobraniem" (należność przyjmuje kurier)
• przy wadze do 3 kg 25,00 zł (przesyłka za pobraniem )   

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie UE wynosi:
• przy przedpłacie/przelewie na konto:
• przy wadze do 1 kg 70,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1 para obuwia lub do 3 par kapci
• przy wadze do 2 kg 80,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia i 1-3 par kapci

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Europy poza UE:
• przy wadze do 2 kg 100,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia i 1-3 par kapci

Koszt dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie: Azji, USA, Kanady, Ameryki Płd:
• przy wadze do 2 kg 150,00zł (przesyłka priorytetowa) - 1-2 pary obuwia lub 1 para obuwia  i 1-3 par kapci

W przypadku zamówienia towaru/ów na kwotę 300 złotych lub wyższą i wybrania formy płatności elektronicznej lub "przelew na konto" koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka). 

6. Najtańszym, dostępnym w sklepie internetowym,  standardowym sposobem dostawy zamówionych towarów na terytorium RP jest przesyłka do paczkomatów InPost, której wysokość wynosi 17 zł (przy wyborze formy zapłaty przelewem na konto lub e-przelewy). Czas realizacji dostawy określony jest w pkt. 4.

7. Jeżeli konsument dokona wyboru sposobu dostarczenia towaru inny niż najtańszy, standardowy sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę (o którym mowa w pkt. 6), Sprzedawca nie jest będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy (dotyczy transakcji na terenie RP).

8. Możliwy jest także odbiór osobisty towaru pod niżej wskazanymi adresami (sklepy stacjonarne):

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka (sklepy stacjonarne):

ul. Szosa Lubicka 168 E
87-100 Toruń

lub

 
ul. Władysława Broniewskiego 19
87- 100 Toruń

lub

ul. Magnuszewska 8
85-861 Bydgoszcz

lub

ul. Jagiellońska 10
85-067 Bydgoszcz

9. Towar można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w sobotę 10.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym. Odbiór osobisty nie wiąże się z zapłatą kosztów dostawy w tym żadnych opłat związanych z osobistym odbiorem towaru.

 


Rozdział VI:

Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy oraz jego wyłączenia

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając sprzedawcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy  w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

ul. Szosa Lubicka 168 E
87-100 Toruń
lub 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Władysława Broniewskiego 19
87- 100 Toruń

 

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@e-butydladzieci.pl

3.  Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wskazanymi wyżej adresami (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w poniższym linku: formularz, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i c, sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail bądź sms otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty najtańszego, standardowego sposobu dostarczenia towaru, udostępnionego przez Sprzedawcę, o których mowa w rozdziale VI pkt.6

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na jeden z poniżej wskazanych adresów:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Szosa Lubicka 168 E
87-100 Toruń

lub

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Broniewskiego 19
87-100 Toruń 

8.  Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w

  a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

 

Rozdział VII:

wymiana zakupionego towaru

1.W przypadku złożenia przez klienta zamówienia, które przed jego dostarczeniem nie zostało przez niego odpowiednio zmodyfikowane w związku z chęcią zakupienia innego towaru, modelu, czy też obuwia o innej niż zamówiona numeracja, może dokonać wymiany towaru na nowy.

2.Wymiana możliwa jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez klienta zamówionego towaru, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym ze Sprzedawcą.

3. W każdym przypadku obejmującym wymianę klient może dokonać wyboru droższego towaru niż zamówiony, dokonując dopłaty zgodnie z udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami płatności za towar. Wysyłka nowego towaru nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku wymiany towaru na tańszy, niż zamówiony przez klienta, Sprzedawca zwróci wskazanym przez klienta sposobem środki finansowe wynikające z różnicy wymienionego towaru. W braku informacji w tym zakresie środki finansowe zostaną zwrócone takim samym sposobem jaki został wykorzystany w pierwotnej transakcji. Żaden ze sposobów zwrotu środków pieniężnych nie wiąże się dla klienta z koniecznością pokrycia kosztów wynikających z transakcji przelewu.

5. Zwrot środków pieniężnych, o których mowa w pkt. 4 nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania wymienionego towaru.

6. Koszt odesłania wymienianego towaru i dostarczenia nowego towaru obciążają klienta.

7. Zapisy niniejszego Regulaminu w zakresie wymiany towaru w żaden sposób nie naruszają praw konsumentów wynikających z uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz skorzystania z praw wynikających z rękojmi za wady zakupionego towaru czy niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 

 

 

Rozdział VIII:

Tryb postępowania reklamacyjnego

REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

4. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 3 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

5. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi są:

a) wymiana towaru na nowy.

b) naprawa,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada jest istotna.

6. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

7. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

8. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na wskazane poniżej adresy:
 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Szosa Lubicka 168 E
87-100 Toruń

lub 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Władysława Broniewskiego 19
87-100 Toruń

b) za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

c) pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: sklep@e-butydladzieci.pl

9. Wadliwy towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod jeden ze wskazanych poniżej adresów:

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Szosa Lubicka 168 E 
87-100 Toruń

lub 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Władysława Broniewskiego 19 
87-100 Toruń

10. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

B. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową (dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.
5. Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy sklep@e-butydladzieci.pl bądź pisemnie na jeden z poniżej wskazanych adresów:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ul. Szosa Lubicka 168 E87-100 Toruń,

 
lub
 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka
ull. Władysława Broniewskiego 19
87-100 Toruń,

 

ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać:

- imię i nazwisko konsumenta,
-datę zakupu,
-datę wystąpienia niezgodności,
- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.  

9 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod jeden ze wskazanych poniżej adresów:

 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
ul. Szosa Lubicka 168 E
 
87-100 Toruń
lub
 

Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka

 
ul. Władysława Broniewskiego 19
 
87-100 Toruń

10. Poniżej zamieszczony został wzór formularza reklamacyjnego, którym konsument może się posłużyć zawiadamiając Sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową: formularz.

Rozdział IX:

Właściwośc sądu – sprawy sądowe

 

1. Ewentualne spory powstałe na skutek zawartych umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

2. Przedstawione na stronie internetowej www.e-butydladzieci.pl : regulaminy, szata graficzna, zdjęcia, treść w tym opisy towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

Rozdział X:

Pozasądowe sposoby rozstrzygania ewentualnych sporów – ADR (alternative dispute resolution)

1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą w związku z zawartymi umowami sprzedaży (ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów).

A. MEDIACJA

2.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

3. Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

4. Konsumenci mają możliwość skorzystania ze stałych polubownych - sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług.

5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 4 lit. B,  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

6. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.    

 
 
 

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

7.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

8. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiK http://www.uokik.gov.pl/.

9. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

10. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/

 

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

11. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
 

Rozdział XI:

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności  przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

- zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

6. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

7. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.e-butydladzieci.pl.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2016 roku

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w www.e-butydladzieci.pl nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

 
 
 

 

 
bool(true) bool(true) bool(true)